Večini izbrisanih je bilo ugodeno

Do sredine junija lani, ko je potekel tri letni rok o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, so na Upravni enoti Velenje prejeli skupaj 410 zahtev in vse pravnomočno zaključili. Pretežnemu številu zahtev je bilo ugodeno. Upravičenci na podlagi teh odločb že prejemajo odškodnino. Za vsak zaključen mesec izbrisa so upravičeni do 50 evrov denarne odškodnine in tudi do drugih oblik pravičnega zadoščenja, med drugim do plačila pripevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Denarno odškodnino izplačuje upravna enota, sredstva pa so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. Za škodo, povzročeno zaradi izbrisa, pa je lahko upravičlenec tudi na sodišču vložil tožbo za plačilo denarne odškodnine.