Večina razsvetljave obnovljene

Foto: Velenje Tourism

Velenje – Mestna občina Velenje je 12. avgusta lani  podpisala koncesijsko pogodbo z ljubljanskim podjetjem Javna razsvetljava d.d. za obdobje 20 let, s katero se je kocensionar zavezal, da bo izvedel energetsko prenovo svetilk javne razsvetljave ter uskladitev z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Z lastnimi monterskimi ekipami in zunanjim izvajalcem Elektro Jezernik so do konca leta 2016 izvedli večino prenov, spomladi bodo dokončali le še barvanje drogov. Namestili so 1842 novih svetilk in 1780 novih priključnic. Pobarvali so 609 drogov, 866 so jih povišali. Zamenjali so 67 drogov. Koncesionar bo po končani prenovi 20 let tudi vzdrževal javno razsvetljavo v MO Velenje.