Večina proti pripojitvi

Danes popoldan potekala okrogla miza na temo: aktualne težave bolnišnice. Kot smo že poročali, se je ta znašla v likvidnostnih težavah v višini več kot 6 milijonov evrov predvsem zaradi izvajanja projekta energetske sanacije in obnove. Ministrstvo za zdravje kot njen ustanovitelj se med ukrepi med drugim zavzema za rešitev v obliki pripojitve k Splošni bolnišnici Celje, kjer pa nad tem predlogom niso navdušeni. Vodstvo omenjene bolnišnice namreč meni, da je potrebno pred kakršnim koli pogovorom na to temo bolnišnico v Topolšici finančno sanirati in šele na to spregovoriti  o vsebinskem sodelovanju. Pripojitvi nasprotujejo lokalne skupnosti regije Saša in večina zaposlenih v bolnišnici v Topolšici, saj ocenjujejo, da predlog reševanja v taki obliki ne zagotavlja samostojnosti, predvsem pa ne razvoja stroke. Z delovanjem pod skupno streho večje ustanove imajo namreč slabe izkušnje.  Tomaž Glažar, generalni direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko je udeležencem zatrdil, da na ministrstvu za zdravje ne razmišljajo o ukinitvi bolnišnice, niti ne o tem, da bi bila v Topolšici negovalna bolnišnica. Po njegovih navedbah naj bi se pripojitev zgodila že junija letos.

Včeraj popoldne so se sešli tudi člani sveta javnega zavoda Bolnišnica Topolšica. Na njej so obravnavali revizijo projekta obnove in energetske sanacije bolnišnice in ugotovili enake nepravilnosti kot že leta 2013. Šlo naj bi za zavestno podcenjevanje vrednosti projekta, sporni so številni aneksi, zato bodo zadevo predali nacionalnemu preiskovalnemu uradu. Razpravljali pa so še o edini kandidaturi za direktorja bolnišnice. Za to mesto se je prijavil dosedanji vršilec dolžnosti direktorja Jurij Šorli. O tem, ali ga bodo tudi potrdili, pa bodo odločali na seji 11. maja, ko naj bi bil znan datum pripojitve bolnišnice k celjski bolnišnici.