Več za obnovo republiških cest?

Velenje, 14. avgusta – Na Mestni občini (MO) Velenje pravijo, da nenehno opozarjajo državo in Direkcijo za ceste na slabo stanje na državnih cestah v občini. Veseli so, da so ti letos začeli obnavljati Partizansko cesto skozi Pesje in odpravili največje udore na Šaleški cesti. Obnove je potrebna tudi Kidričeva cesta, na kar so prav tako opozorili direkcijo za ceste.

Tone Brodnik, vodja urada za komunalne dejavnosti, nam je povedal, da jih prebivalci redno obveščajo o težavah na državnih cestah in ob njih. Med njimi je ena večji zaraščenost obcestnih jarkov in neurejeno odvodnjavanje ob cesti proti Škalam in do Graške gore. »To je republiška cesta R/696, vzdrževalec, ki je odgovoren za to cesto, je VOC Celje. Kot v vseh ostalih primerih smo jih opozorili na to težavo, pa smo vedno dobili odgovor, da so vsa dela odvisna od višine finančnih sredstev. Sedaj so nam zagotovili, da bodo konec avgusta, najpozneje na začetku septembra, dobili dovolj denarja, da bodo lahko ob tej cesti uredili vse odtočne jarke in odvodnjavanje na predelu ceste od odcepa za nekdanje odlagališče odpadkov do Graške gore.« Seveda bodo še naprej bdeli nad tem, računajo pa, da bo to urejeno pred jesenskim deževjem, saj jih skrbi, da bi prišlo do spodjedanja ceste, pa tudi do plazov.

Ob tem smo izvedeli še, da na MO Velenje upajo, da bo kmalu stekla tudi obnova ceste Velenje–Polzela, ki je v res obupnem stanju. »Postopoma se prebijamo tudi k obnovi republiških cest v samem mestnem jedru, a nismo zadovoljni. Ne nazadnje že tri leta premikajo začetek temeljite obnove Šaleške ceste, ki naj bi sedaj stekla v letu 2016, najpozneje leta 2017,« še doda Brodnik. A vsaj največje udore, ki so tudi nevarni, so »pokrpali«.