Več tujih kot domačih gostov

V občini Luče poleg zasebnikov nudi nočitvene zmogljivosti tamkajšnji kamp. V letošnjem prvem polletju so našteli toliko gostov kot v enakem lanskem obdobju – dobrih 2100. Se je pa spremenila njihova struktura. Zabeležili so namreč manj domačih in več tujih turistov. Prvih je bilo manj za 9 odstotkov, enako število več pa tujih. Turisti so ustvarili za 3 odstotke več nočitev, dobrih 5300, od tega so jih domači gostje ustvarili 38 odstotkov.