Več sredstev za vrtec in Urbani park

Mestna občina Velenja je za obdobje 2022–2025 povišala predvidene stroške za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje in Urbani park. Vrednost obeh projektov je večja zaradi povišanja cen materialov in dela na trgu. Povečanje vrednosti obeh projektov ne prinaša dodatnih obveznosti za proračun, saj bodo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvami znotraj proračuna.

Za projekt Vzdrževanje objektov za Vrtec Velenje se vrednost projekta poveča za 350 tisoč evrov in skupna vrednost tako sedaj znaša 650 tisoč evrov, za Urbani park pa 2 milijona evrov (povečana za 500.000 €).  V letu 2022 bodo izvedli izgradnjo skate parka, dveh košarkarskih igrišč in servisnega objekta, kasneje pa še podporni zid, pločnik za peščce in garažne hiše, klančino za invalide ter ekološki otok.