Več projektov in pomoči za ranljive skupine

Velenje – V društvih, v katerih se združujejo pomoči potrebni občani, priznavajo, da imajo občine v Šaleški dolini v okviru svojih pristojnosti in možnosti posluh za reševanje težav ranljivih skupin. Pri tem prednjači največja, Mestna občina Velenje, ki med drugim od leta 2018 izvaja brezplačne prevoze za starejše od 65 let in gibalno ovirane občane v okviru projekta Kamerat, že nekaj let plačuje stroške brezplačnih prevozov za občane z Lokalcem, pred nedavnim je predala svojemu namenu 15 varovanih stanovanj, za zdravstvene programe je na osnovi razpisov namenila 30 tisoč evrov,90 občanom doplačuje oskrbo in bivanje v domovih za starejše, 20 financira pravico do izbire družinskega pomočnika. Letos 90 občanom zagotavlja pomoč na domu, prav tolikšnemu številu občano omogoča brezplačen topel obrok, sofinancira projekt Zavetišče za brezdomce. Letos je že razdelila 75 tisoč evrov za enkratne denarne pomoči.