Več kršitev kot lani

Na področju vzdrževanja javnega reda so velenjski policisti v letošnjih devetih mesecih obravnavali 1.120 kršitev, kar je 450 več kot lani. Napisali so 82 odločb v hitrem postopku, 30 obdolžilnih predlogov, izdali 184 (plačilnih nalogov in izrekli 179 opozoril. Pri delu usmerjenem v preprečevanje širjenja virusa so na terenu zaznali 820 različnih kršitev drugih predpisov in v 640 primerih podali predloge drugemu prekrškovnemu organu, predvsem zdravstvenemu in tržnemu inšpektoratu.