Več kot polovica otrok se v šolo vozi

Foto: OŠ KDK

Šoštanjska osnovna šola Karla Destovnika Kajuha bo tudi letošnje šolsko leto pokala po šivih, saj jo bo obiskovalo kar 862 učencev, med njimi kar 92 prvošolcev na centralni šoli in 19 na podružnični v Topolšici.

V enotah Vrtca Šoštanj bo letošnjo jesen začelo v enoti Biba Šoštanj 241 otrok, Urška Topolšica 63 in Mojca Gaberke 50.

Pomemben del šolskega leta so tudi prevozi otrok v šolo in v šoštanjski občini je to kar velik finančni zalogaj. Za občinski proračun predstavljajo šolski prevozi strošek več kot 700 tisoč evrov letno. Na šoštanjski osnovni šoli je vozačev približno 55 % vseh učencev. Občina Šoštanj je po površini velika in zelo razvejana, s kar 212 km lokalnih cest in javnih poti, po večini od njih potekajo tudi šolski prevozi. Dnevno bodo v tem šolskem letu avtobusi in kombiji naredili kar 620 km (polni avtobusi) na 15 relacijah.

S koncem prejšnjega šolskega leta se je iztekla štiriletna pogodba za izvajanje šolskih prevozov v Občini Šoštanj. Župan Boris Goličnik je po končanem postopku javnega naročila te dni podpisal nov okvirni sporazum za naslednja štiri šolska leta z direktorjem podjetja APS, d. d., Zoranom Zagerjem, ki bo šolske prevoze v občini izvajal s partnerjem Nomago, d. o. o., in podizvajalci: Rudi Vrčkovnik, s. p., Jožef Mazej, s. p., in Edi Ovčjak, s. p..

Po podpisu pogodbe se je župan sestal z vsemi izvajalci, predstavniki osnovne šole, policije in medobčinskega redarstva. Zaradi številnih plazov, ki so jih povzročile avgustovske ujme, so nekatere ceste še neprevozne, ponekod pa je prevoznost omejena, a je župan zagotovil, da bo občina nemudoma pristopila k sanaciji, kjer je to še potrebno za nemoten in varen prevoz otrok v šolo in nazaj.