Več kot milijon evrov za izobraževanje odraslih

Velenje – Na Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje so za novo šoslko leto pripravili kar nekaj programskih novosti. Med največjimi je projekt na področju pismenosti odraslih. Zanj so na razpisu ministrstva za izobraževanje prejeli milijon evrov. Izvajali ga bodo tri leta, vanj bodo vabili manj izobražene občane, starejše od 45 let. Načrtujejo blizu 2000 udeležencev. Ti bodo lahko pridobili dodatna znanja v 167 različnih izobraževalnih oblikah brezplačno.