Več kot milijon evrov za delovanje gasilcev

Velenje – Mestna občina Velenje bo v skladu z zakonodajo letos v višini več kot milijon evrov financirala izvajanje javne gasilske službe. Letos bodo sofinancirali nakupe kar treh gasilskih vozil, in sicer za PGD Škale, PGD Šalek ter PGD Velenje. V načrtu je izgradnja heliporta pri Gasilskem domu Velenje, znaten del sredstev namenjajo za delovanje 15 poklicnih gasilcev v poklicnem jedru PGD Velenje ter za nakup opreme in vzdrževanje gasilskih domov.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je predstavnikom prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju PGD) zahvalil za izjemen prispevek k zagotavljanju varnosti in zaščite ljudi ter njihove lastnine. Poudaril je odlično medsebojno sodelovanje in visok nivo komunikacije. Posebej se jim je zahvalil tudi za uspešno prilagajanja na razmere v času epidemije ter vso pomoč in podporo, ki so jo nudili.

Župan Peter Dermol je ob tem s predstavniki sedmih prostovoljnih gasilskih društev podpisal pogodbe o javni gasilski službi za leto 2021 v skupni višini 1.044.000 evrov ter jim čestital k 4. maju, njihovemu mednarodnemu dnevu gasilcev.