Več kot mesec dni vsak dan na terenu

Nove gasilke

Oktober je mesec požarne varnosti, a gasilci so se za razliko od lanskega leta letos bolj kot s požari ukvarjali z odpravljanjem posledic vetroloma in poplav. Letos so opravili trikrat več intervencij kot lani. »V vseh treh občinah GZ Šaleška dolina smo imeli res veliko dela s pokrivanjem streh in odstranjevanjem drevja po julijskih neurjih, nato pa so prišle še poplave. Več kot en mesec smo bili vsak dan na terenu, v akciji in operativni gasilci so se izredno izkazali. Ljudi nam ni primanjkovalo in lahko smo obvladali vsa delovišča,« je zadnje obdobje povzel poveljnik GZ ŠD Aleksander Osetić, ki je zadovoljen s sodelovanjem in pripravljenostjo članov zveze.

Z donacijami do nove opreme

Gasilci uživajo v javnosti velik ugled in spoštovanje in tega so izkazali tudi trije donatorji. »Rajko Famut, organizator festivala MetalDays, OZ Slovenskih častnikov Velenje in OZ Veteranov vojne za Slovenijo so skupaj prispevali sedem tisoč evrov, s tem denarjem pa smo kupili potopne črpalke, gasilsko cev, kar bodo prejela vsa gasilska društva v zvezi, ter opremo za satelitski internet, ki bo v pomoč pri štabnem vodenju v večjih intervencijah. Vsem donatorjem se zahvaljujemo,« je donacije in donatorje predstavil predsednik GZ ŠD Boris Lambizer.
Kaj je vodilo donatorje k tej odločitvi, so povedali na dogodku v prostorih Gasilskega doma Velenje. Rajko Fajmut je povzel dogajanje 4. avgusta, ko je Paka prestopila bregove prav ob šotorišču obiskovalcev festivala MetalDays in prvi, ki so prišli na pomoč, so bili prav gasilci. Zato odločitev, da del sredstev namenijo prav njim. V imenu OZ Slovenskih častnikov se je za nesebično pomoč gasilcev ljudem zahvalil Srečko Gračner, Srečko Ramšak pa v imenu OZ Veteranov vojne za Slovenijo. »V obeh organizacijah dobro vemo, kako pomembno je pomagati ljudem v hudih časih, v težavah in gasilci ste v tem res hitri in dobri,« sta poudarila.

Nove gasilke in gasilci

Pri GZ Šaleška dolina skrbijo za redna izobraževanja in usposabljanja gasilcev, prav tako pa za podmladek. Tako je bilo torkovo srečanje tudi priložnost, da so podelili potrdila in čine 29 mladim gasilkam in gasilcem, ki so zaključili tečaj za pripravnike, kar je podlaga za nadaljnja usposabljanja. Med njimi je bilo opazno veliko deklet.

Novo gasilsko vozilo

V začetku meseca pa so se člani in vodstvo PGD Velenje razveselili nove pridobitve, nakupa in nadgradnje novega gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1, znamke mercedes V 300 4×4. Po načrtu društva in MO Velenje je bil nakup s potrebno opremo nujen zaradi zastaranja vozila, hkrati pa je v okviru operative in sprememb po izločitvi poklicnega gasilskega jedra pri PGD, ki je prešlo v novo ustanovljeno Poklicno gasilsko enoto Velenje (PGE Velenje), prišlo do nekaterih sprememb in potreb po ohranitvi prekategoriziranega PGD Velenje in operativnih potreb.
Gasilsko vozilo za prevoz moštva na intervencije, tekmovanja, za izobraževalne namene, izvajanje ekskurzij ter meddruštveno sodelovanje v okviru GZ Velenje in širše, je eno sodobnejših za dostopno ceno 80 tisoč evrov z že izvedeno tehnično nadgradnjo vozila in opremo. Del kupnine, 35 tisoč evrov, je zagotovila MOV iz proračuna, namensko za financiranje zaščite in reševanja ter prostovoljne gasilske dejavnosti, preostali del pa bo zagotovilo PGD Velenje tudi iz sredstev, pridobljenih po uspešnem kandidiranju na razpisu Gasilske zveze Slovenije.