Več kot 80 dijakov Neslovencev

VELENJE – V tem šolskem letu beležijo na Šolskem centru več kot 80 dijakov Neslovencev, od tega je vsaj 30 dijakov prvih letnikov. Največ se jih izobražuje v programih šole za storitvene dejavnosti, strojne ter elektro in računalniške šole. Zelo močno skupino predstavljajo dijaki iz Kosova. Nekateri med njimi so se dijakom pridružili že med lanskim, glavnina pa v začetku tega šolskega leta. Stroške bivanja dijakov Neslovencev v dijaškem domu pokriva Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij, ostale pa šolsko ministrstvo po sistemu glavarine, tako kot za ostale dijake.