Več kot 49 % jih živi samih

Šaleška dolina – Od letošnjega januarja do konca avgusta je prejemalo pomoč na domu 176 občanov občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Med njimi je bilo slabih 64 % žensk. Po obliki življenjske skupnosti pa je bilo med uporabniki socialno varstvene storitve dobrih 49 % takih, ki živijo sami, nekaj več kot 22 % jih živi s partnerji. Zanimiv je še podatek, da je med vsemi uporabniki nekaj več kot 53 % relativno zdravih, nepokretnih jih je slabih 23%.