Več kot 40 tisočakov pomoči za občane

Foto: www.velenje.si (A. Videtič)

Odbor za pomoč občankam in občanom Šaleške doline, ki na podlagi predlogov delovne skupine pomaga finančno ogroženim občanom, je lani pomagal s 40.516 evri. Obravnaval je šestnajst vlog za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom. Petnajstim vlagateljem je bila pomoč odobrena. Za pomoč družini zaradi požara je skupaj z občani zbral nekaj več kot 15 tisoč evrov. Za nakup kombija za prevoz invalidne osebe je odbor namenil 2 tisoč evrov, za plačilo položnic socialno šibkih 3.860 evrov, skoraj 2 tisoč evrov tudi za plačilo stroškov pogrebov socialno šibkih. Za novo opremo Varstveno delovnega centra SAŠA je namenil 3 tisoč evrov, za pomoč otrokom v stiski je 3 tisoč evrov namenil Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje), za pomoč starejšim v stiski je 3 tisoč evrov namenil tudi Domu za varstvo odraslih Velenje, 2 tisoč evrov Plavalnemu klubu Velenje, Društvu distrofikov Slovenije 500 evrov, 5 tisoč evrov za počitnice otrok, ki jih je organizirala MZPM Velenje, za akcijo Deželak junak pa tisoč evrov.

Mestna občina Velenje ima tudi podračun za dobrodelne namene, na katerem se je lani iz različnih virov zbralo 24.856,01 evra. Sredstva v višini 4.850,35 evra smo prejeli kot donacije fizičnih oseb, sredstva v višini 20 tisoč evrov kot donacijo Mestne občine Velenje. Nekaj sredstev pa je iz naslova obresti pozitivnega stanja na računu.