Več kot 130 dijakom bodo omogočili počitniško delo

V Mestni občini Velenje si s številnimi aktivnostmi in čistilnimi akcijami skozi vse leto prizadevajo, da bi bilo mesto čisto in urejeno. Ena od takšnih aktivnosti je tudi izvedba vsakoletnega projekta počitniškega dela dijakov Čisto moje Velenje. Na takšen način pri mladih spodbujajo pozitiven odnos do mesta in skrbi za čisto okolje.

Temeljni cilji projekta Čisto moje Velenje so poleg skrbi za urejeno in čisto okolje, tudi spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljskih vezi, finančna pomoč mladim oziroma njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja ter pozitiven odnos do urbane opreme.

Vsakoletni projekt počitniškega dela dijakov Čisto moje Velenje bodo letos izvajali že enaindvajsetič. Izvajali ga bodo  v devetih tedenskih terminih v času med 3. julijem in 31. avgustom. Prva skupina dijakov bo s počitniškim delom začela v ponedeljek, 3. julija 2023, ob 8. uri. Počitniško delo bo plačano 7 evrov na uro (bruto znesek), posameznik pa lahko opravi največ 37 ur oziroma 5 delovnih dni.