Več kot 100 novih zaposlitev

Velenje – V družbah Skupine Premogovnik je bilo lani več kot 100 novih zaposlitev, 72 štipendistov in 12 vajencev. Zaposlovali so na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike. Trend zaposlovanja oziroma nadomeščanja upokojenih sodelavcev bodo nadaljevali tudi v prihodnje.