Več dreves in manj betona

»Vročinski valovi, močni nalivi in vetrovi zahtevajo premislek, preden podremo katerokoli drevo, še slabše gozd in prej kličejo k temu, da zasadimo več dreves in položimo manj betona in asfalta,« bi bil najkrajši zaključek okrogle mize v Letnem kinu Velenje, na kateri so predstavniki lokalne skupnosti, strokovnjaki in aktivisti govorili o pomenu gozdnih območij v urbanih okoljih, dodani vrednosti aktivnega delovanja civilne družbe in zelenem razvoju. Dogodek je pripravilo Kulturno izobraževalno društvo Comadres in jo naslovilo Homage velikanom: Civilna družba za naravo in razvoj.

Z okroglo mizo so se odzvali na aktualno dogajanje, povezano z odzivi krajanov Stare vasi in strokovnih služb na dokumentacijo in postopke za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta začasne deponije komunalnih odpadkov.

Na okrogli mizi so sodelovali: župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, vodja urada za urejanje prostora MOV mag. Branka Gradišnik, mednarodni strokovnjak za zavarovana območja Andrej Sovinc, krajinska arhitektka in aktivistka Darja Matjašec, vodja Krajevne enote Šoštanj Zavoda za gozdove Slovenije Aleš Ocvirk in članica Društva Eko Anhovo in dolina Soče ter svetnica Občine Kanal ob Soči Mateja Sattler.

S strokovnimi refleksijami izhodišč za širitev dejavnosti in prostorskega povečanja sedanje začasne deponije komunalnih odpadkov ter razvojnih načrtov za Staro vas sta nastopili članica Prve razvojne iniciative Stara vas arhitektka Aleksandra Dolenec Gojević in članica Šaleškega EKO gibanja krajinska arhitektka Kaja Flis.

Vsi sodelujoči so predstavili svoje videnje načrtov ureditve in širitve zbirnega centra Velenje, ob tem pa opozarjali še na spremembo krajine v Velenju zaradi umestitve trase tretje razvojne osi ter podnebnih sprememb, ki z neugodnimi vremenskimi pojavi močno vplivajo na življenje ljudi v mestih.

Vodja civilne iniciative Stara vas Gregor Gojević je bil z udeležbo na okrogli mizi zadovoljen, z rezultatom pa ne, saj, kot je dejal, niso slišali novih izhodišč za projekt ureditev zbirnega centra. Ker pa je optimist, pričakuje, da se bodo stvari obrnile v pravo, zeleno smer.

Največ nezadovoljstva z lokalno politiko, načrti in upravljanjem prostora je seveda letelo na župana Petra Dermola, ki je ob koncu dejal, da je vedno pripravljen na pogovor z občani, moti pa ga, da je Civilna iniciativa Stara vas razpravo najprej začela na družabnih omrežjih. Okroglo mizo je vzel kot pozitiven dogodek, na katerem je slišal mnenja drugače mislečih, kot pomoč pri njegovih odločitvah.

O izjavi lastnika zemljišča Tomaža Ročnika, da načrtov ne bo spreminjal, pa župan pravi, da so postopki še vedno v začetni fazi. »Nikoli v tej fazi nismo razpravljali medijsko, javno, pa je bilo takšnih postopkov na desetine. Počakajmo na predlog Tomaža Ročnika. Ko ga bomo dobili, ga bomo preučili, lahko tudi skupaj s civilno iniciativo, se do predloga opredelili na strokovnih podlagah in takšen dokument dali v javno razpravo kot vedno.«