Več časa za osnovno poslanstvo

Za osnovno šolo Livada Velenje je šolsko leto 2017/2018 jubilejno. Praznuje 40-letnico delovanja. Je četrta najstarejša od šestih osnovnih šol v Mestni občini Velenje in edina z dvema podružnicama, v Škalah in Cirkovcah. V tem šolskem letu pouk na matični in na podružnicah obiskuje 463 učencev. Po zagotovilih vodstva šole bodo bodo v prihdonjih letih sledili predmetniku, ki ga zahteva zakonodaja, več pozornosti pa namenili osnovnemu poslanstvu šole, za katerega ob množici najrazličnejših projektov danes kar zmanjka časa.