Varuh človekovih pravic pohvalil vključevanje starejših v skupnost

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v okviru rednega poslovanja obiskal Velenje in se srečal s pobudniki, ki so se prijavili na razgovor. Obiskal je tudi varovana stanovanja in si ogledal gradbišče novega doma za varstvo odraslih. Navdušila ga je ideja o varovanih stanovanjih, ki uresničuje željo starejših občanov, da lahko v lokalnem okolju ostajajo čim dlje.

Varuh človekovih pravic ni zaznal težav ranljivih skupin v lokalnem okolju, ampak pozitivno izkušnjo pri stanovalcih v varovanih stanovanjih. Starejšim je omogočeno vključevanje v skupnost in dobro počutje v okrilju lastnega doma, kar je po njegovem mnenju izjemnega pomena.

Obravnavali so pet pobud, ki so bile povezane z različnimi problematikami, kot so pokojnine, zdravstvene storitve itd., nobena se ni dotikala delovanja Mestne občine Velenje. Posredovane pobude bodo obravnavali in na njih tudi odgovorili.

Varuh je izpostavil, da inštitut varuha ni deležen takojšnjega odziva, kar je nesprejemljivo. Nespoštovanje rokov je rak rana Slovenije in bistvena kršitev človekovih pravic. V evropskem in svetovnem merilu gledano je zanemarjanje pojasnil in dolžnosti nesprejemljivo, kar kaže na aroganco oblasti.