Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bo okrepljeno

Kljub temu, da je v Velenju  sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dobro organiziran, so svetniki  sprejeli Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje. V njem so upoštevane zakonodajne spremembe in spremembe na lokalnem nivoju, predvsem ustanovitev javnega gasilskega zavoda in nova kategorizacija gasilskih enot.

Z odlokom se ureja organiziranje in delovanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine. Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic nesreč ter reševanje in pomoč ob nesrečah.

Odlok je krovni dokument, ki vsebuje vse komponente zaščite in reševanja, ki so natančneje opredeljene in dodelane v drugih aktih in načrtih. Zadnja leta je prišlo do večjih sprememb na področju zaščite in reševanja, ustanovili smo javni gasilski zavod, zaradi česar so potrebne prilagoditve in sprejetje prenovljenega dokumenta.