Varno v novo kurilno sezono

Pred nami je nova kurilna sezona, ko se bomo morali v naših domovih nekaj mesecev dodatno ogrevati. Ker je na tem področju sprejeta nova zakonodaja in je rok za morebitno menjavo dimnikarske družbe že mimo, je treba poudariti, da je za redno opravljanje dimnikarskih storitev ter odpravo morebitnih pomanjkljivosti odgovoren uporabnik dimnikarskih storitev. Sekcija dimnikarjev pri OZS  zato uporabnikom svetuje, kako se pripraviti na kurilno sezono in na kaj je treba biti pozoren pri nakupu centralne naprave na drva.

Če ste pred časom na novo vgradili kurilno ali dimovodno napravo in vas je dimnikar ob prvem pregledu opozoril na nepravilnosti, je sedaj skrajni čas, da le te tudi odpravite. Pravilno in učinkovito obratovanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav namreč zagotavlja požarno in zdravstveno varnost, hkrati pa na ta način pri ogrevanju tudi privarčujemo ter manj obremenjujemo okolje. Glavni pogoj za varno obratovanje vseh naštetih naprav je redno opravljanje dimnikarskih storitev skladno s predpisi (redni pregledi, pogostost čiščenja, meritve emisij itd.). Če svoje peči, dimnike in zračnike redno vzdržujete in jih uporabljate tudi poleti, pred kurilno sezono ni potrebe po posebnih dodatnih ukrepih. Če pa vaša kurilna naprava med poletjem miruje oz. je ne uporabljate, potem priporočamo, da sistem pred novo sezono pregleda tako dimnikar kot tudi serviser peči. Le tako si boste zagotovili brezhibno obratovanje celotnega sistema.

Menjava – prenova peči, dimnika ali celotnega ogrevalnega sistema

Če ste poleti kupovali novo peč, vgrajevali nov dimnik oz. sanirali obstoječega  ali morda menjali celoten ogrevalni sistem in se pred nakupom niste posvetovali z izbrano dimnikarsko družbo, ki bi ocenila ustreznost izbrane naprave in pogojev za obratovanje, je zdaj res skrajni čas, da dimnikarja o menjavi obvestite. Dimnikar mora opraviti obvezen prvi pregled, pri katerem preveri, ali je nova naprava vgrajena v skladu s tehnično dokumentacijo in predpisi ter jo vpiše v evidenco kurilnih naprav.  Za nadaljnje preglede bo potem skrbelo dimnikarsko podjetje. Če naprava ni prijavljena, ne more nihče skrbeti za njeno pravilno delovanje in redne preglede.

Če se menjave/sanacije peči ali katerega koli dela lotevate šele zdaj, se prej posvetujte z dimnikarjem. Izbrana dimnikarska družba bo položaj na terenu pregledala in vam v t.i. predhodnem mnenju posredovala potrebne usmeritve tako za izvedbo sanacije kot tudi nove vgradnje. Poskrbite, da bo nova naprava (peč, dimnik itd.) vgrajena skladno z navodili proizvajalca in tehničnimi predpisi (SIST EN standardi) oz. da je na mestu vgradnje izdelana skladno s pravili stroke, tako da omogoča dostop za uporabo, vzdrževanje, popravila itd., da ima zagotovljen ustrezen dovod zgorevalnega zraka in da upošteva vse tehnične karakteristike prostora, v katerem je nameščena. Po zaključenem delu pa dimnikar opravi še prvi pregled. pazite, da vam vgradnjo naprav izvede podjetje, ki ima ustrezno obrtno dovoljenje, izvedbo v lastni režiji pa zaradi številnih možnih napak in tveganj močno odsvetujemo

Posvet z dimnikarjem priporočamo tudi že pri odločanju za nakup kurilne naprave. V številnih primerih je šele dimnikarska družba uporabnika seznanila, da ima vgrajeno povsem neustrezno kurilno napravo. Takšna dimnikarska družba mora biti dovolj strokovna, zato je pri izberi dimnikarske družbe treba ravnati pazljivo. Poznani so primeri, ko nekateri dimnikarji zaradi neznanja ali pa drugih interesov sporno izdajajo pozitivne zapisnike tudi za neustrezne kurilne naprave.

Največja odstopanja so bila v letu 2018 zaznana pri centralnih pečeh na drva, ki sploh niso imele dokazil o ustreznosti ali pa so presegale predpisane emisijskih vrednosti. Šlo je za t.i. klasične centralne peči na drva, ki obratuje brez sodobne tehnologije. Pri kurjenju s poleni pa je potrebno imeti vgrajene vodne zbiralnike toplote. Tako si težko predstavljamo situacijo, ko uporabniku pooblaščen inštalater dobavi in vgradi novo neustrezno kurilno napravo, nato pa šele dimnikar opozori na povsem neustrezno kurilno napravo, ki sploh ne bi smela biti vgrajena. Kako bodo takšne situacije reševali uporabnike in kako bo ravnala okoljska inšpekcija še ni znano. Je pa Tržni inšpektorat v številnih primerih že izdal prepoved za prodajo ali dajanje na voljo. Zato resnično previdno pri nakupih, kar velja tudi za kamine, štedilnike in druge enosobne peči na lesno gorivo.

Pri lesu je tudi pomembno, da je les zračno suh, kar bo za polena po novem z meritvijo z namenom osveščanja preverjal tudi dimnikar. Globe za tovrstne primere pa lahko predpiše le inšpektorat za okolje in prostor. Preveč vlažen les povečuje emisije, povečuje porabo goriva in bolj obremenjuje peč ter dimnik zaradi saj in katranskih oblog.

Prenove in adaptacije doma

Dimnikarski pregled je zelo pomemben tudi v primerih, če ste poleti prenavljali svoj dom, saj tudi številne prenove, ki na prvi pogled nimajo ničesar skupnega s kurilno napravo, bistveno vplivajo na njihovo varno uporabo. Npr. tesnjenje oken in vrat oz. zamenjava oken in vrat z novimi, vgradnja rešetk na kanalih za prezračevanje, vgradnja ventilatorjev na zračnike, kuhinjske nape, klimatske naprave, sušilni stroji ipd. , vse te naprave spreminjajo dovod zraka ali vplivajo na tlačne pogoje v prostoru. Ob vsaki takšni spremembi z izbrano dimnikarsko družbo obvezno preverite, ali je tudi v novih pogojih obratovanje kurilne naprave varno. Dimnikarska družba namreč preveri celoten sistem delovanja kurilne, prezračevalne in dimovodne naprave. To še posebej velja za kurilne naprave, ki so nameščene v bivalnih prostorih oz. v prostorih, ki niso namenjeni izključno za kurilno napravo (npr. kurilnica). Zaradi neustreznih pogojev lahko pride do slabšega zgorevanja, tvorjenja katranskih oblog v dimniku (pri pečeh na trdno gorivo), slabše kakovosti zraka v prostoru ali do izhajanja dimnih plinov, posledica katerih pa so lahko celo zastrupitve  ki se usodno končajo.

Prenove fasad

V zadnjih letih se v Sloveniji izvaja veliko t.i. energetskih sanacij stavb, v sklopu katerih se na številnih stavbah prenavljajo fasade. Pri tem se žal pogosto zgodi, da izvajalci spregledajo in preprosto prekrijejo zračnike ter druge odprtine za dovod zraka. Tudi v takšnem primeru lahko pride do prej navedenih posledic, saj peč ne bo imela zagotovljenega dovoda zraka.  Pri prenovah fasad je pozornost potrebno nameniti tudi veznim elementom med kurilnimi napravami in dimniki, ki  morda prečkajo zunanjo steno stavbe. Na teh delih mora biti sanacija fasade ustrezno izvedena, saj sicer lahko privede do pregrevanja in vžiga fasade. Skratka tudi pri prenovah fasad je priporočljivo poklicati dimnikarsko službo in poskrbeti, da bo res vse urejeno tako, da boste lahko kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave uporabljali varno in učinkovito.

Pri opravljanju dimnikarskih storitev gre za izrazito preventivno dejavnost, zato je pravočasnost ravnanja/ukrepanja ključnega pomena za dosego zdravstvene in požarne varnosti, zaščite potrošnikov, varstva okolja in učinkovite rabe energije.

Sekcija dimnikarjev pri OZS