Valerija Kidrič na čelu CSD Velenje

Valerija Kidrič, univerzitetna diplomirana socialna delavka, je nova direktorica Centra za socialno delo. Izbrana je bila na javnem razpisu, potrdila pa sta jo tako ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve kot svet javnega zavoda. Nasledila je Anjo Osojnik, ki jo je za vršilko dolžnosti imenovalo omenjeno ministrstvo po odstopu Lidije Hartman Koletnik julija lani. Kidričeva ni novinka v tem poslu, saj je pred zasedanje mesta direktorice velenjskega centra opravljala enako delo na centru za socialno delo v Slovenski Bistrici, kjer je januarja lani postala tarča hudih obtožb, konec lanskega leta pa še na porodniškem dopustu dočakala konec preiskave, v kateri niso odkrili nepravilnosti.

Ključno vlogo direktorice pri tem vidi tudi v njenem učinkovitem in strokovnem vodenju, pri pomoči stroki, da se bo ta lahko odzivala v procesu nudenja pomoči tako kot od nje pričakujejo uporabniki (še zlasti med njimi ranljive skupine, kot so otroci, družine, osebe s posebnimi potrebami, starejši) ter pri izvajanju nalog v skladu z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Je tudi zagovornica razvoja in negovanja interdisciplinarnega timskega dela pri izvajanju storitev in javnih pooblastil.

»Socialne stiske občanov so vsak dan večje tudi v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, saj narašča število prejemnikov denarno socialnih pomoči. Leta 2013 jih je bilo nekaj manj kot 4480, lani pa že čez 5740, česar se zavedajo tudi lokalne skupnosti, s katerimi si želimo še naprej dobro sodelovati.«

Kidričeva meni, da je reorganizacija centrov za socialno delo v Sloveniji neizbežna. Po njenem mnenju bodo spremembe poseben izziv in priložnost za izvajanje strokovnega dela pri dodatnih programih socialnega varstva v lokalnem okolju, pri vrnitvi socialnega dela k uporabnikom na terenu. »Reorganizacija predvideva tri sklope, sama pa si bom kot direktorica prizadevala, da bo center strokoven, prijazen in vpet v okolje.«