Vabljeni k sooblikovanju še bolj zelenega Velenja

Mestna občina Velenje občanke in občane redno vključuje k sooblikovanju podobe našega mesta. Preko različnih kanalov sprejemajo pobude, vprašanja, organizirajo okrogle mize in generacijske forume z raznolikimi tematikami. Tokrat vabijo vse zainteresirane, da sooblikujejo trajnostni razvoj našega zelenega Velenja. V ta namen so pripravili anketo, ki je objavljena na povezavi https://www.1ka.si/zeleno-velenje. Pozivamo vas, do jo izpolnite.

Velenje je vključeno v Misijo 100 podnebno nevtralnih mest, v letu 2024 bo ponosni nosilec naziva Zeleni list in je član »Zelene sheme slovenskega turizma«. Zelena shema je sistem, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj, omogoča primerjavo z ostalimi zelenimi destinacijami po svetu, hkrati pa dodaja nacionalni karakter, ki omogoča lažje pozicioniranje zelene Slovenije na globalnem zemljevidu.

V Zeleno shemo slovenskega turizma je Velenje vstopilo že leta 2015 in pridobilo celovit vpogled v trajnostni razvoj. Kot ponosni član družine Slovenia Green izpolnjuje obljubo, da deluje po trajnostnih načelih in je predano nenehnim zelenim izboljšavam. Posebej so pozorni tudi pri izvajanju prireditev. Organizirajo jih po sistemu Zero Waste. Zero Waste ne pomeni prireditve z nič odpadki, ampak prireditev z manj odpadki, zavzemanje za učinkovito ločeno zbiranje odpadkov ter preprečevanje njihovega nastajanja. Kot cilj si zastavlja opuščanje odpadkov, zato ne gre zgolj za ločeno zbiranje in recikliranje, pač pa za nenehno iskanje načinov učinkovite rabe virov. Prizadevajo si za čim manj ogljičnega odtisa.

Obiskovalce prireditev tudi pozivajo, da s seboj prinesejo svoje bidone in si na najbližjem pitniku nalijejo vodo Šaleški biser. Na prireditvah sodelujejo tudi zeleni informatorji, ki obiskovalcem pomagajo pravilno ločiti odpadke. Sledijo zavezi Manj plastike in več trajnosti. Vse občane vabijo, da odprejo srce zelenim navadam. Predloge lahko najdete tudi v videu Za zeleno Velenje https://shorturl.at/bdPR6.