V znanju in krepitvi medsebojnih odnosov je moč

V Domu za varstvo odraslih Velenje je 8. in 9. junija potekal 1. Interni strokovni kongres pod sloganom Novi hiši s srcem naproti: z vlaganjem v znanje za ravnanje krepimo tudi odnose. Pripravili so strokovna izobraževanja za zaposlene s področij zdravstva, higiene, prehrane in komunikacije. Kongres so odprli direktorica doma Violeta Potočnik Krajnc, podžupanja MO Velenje Darinka Mravljak, Klemen Jerinc z ministrstva za solidarno prihodnost, Vesna Šiplič Horvat, predstavnica Skupnosti socialno varstvenih zavodov Slovenije, in predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič.

Kongres Doma za varstvo odraslih je ponudil izjemno priložnost za strokovno izobraževanje zaposlenih. Osrednja tema kongresa je bila usmerjena v načine, kako ustvariti in ohranjati dobre odnose s starejšimi osebami, kar je ključno za zagotavljanje visokokakovostne in človeške oskrbe. Strokovnjaki z različnih področij so skupaj z zaposlenimi doma delili svoje dragocene izkušnje ter ponudili praktične smernice za delo s starejšimi osebami. Izobraževanja so se osredotočila na različne vidike, ki so pomembni za celovito skrb za starejše, vključno z zdravstvenimi potrebami, ustrezno higieno, uravnoteženo prehrano in učinkovito komunikacijo.

Direktorica doma Violeta Potočnik Krajnc je pojasnila tudi, zakaj so takšna srečanja dobrodošla za zaposlene: »Izjemno pomembno je, da pri svojem delu ves čas brskamo in iščemo nova strokovna znanja, ki nam delo olajšajo, našim stanovalcem pa dajo priložnost za prijetnejše bivanje. V našem domu smo se ves čas redno strokovno izobraževali, vendar so ta izobraževanja vedno potekala nekje drugje. Zdaj smo se odločili, da povabimo licencirane zunanje in notranje predavatelje k nam. Gre tudi za čas, ko lahko krepimo medsebojne odnose, v nas pa raste tudi skupna želja, da nadgradimo svoje znanje, ki ga bomo potrebovali, kajti delo v domu, ko se bomo vrnili v svoje prostore v Velenju, bo teklo drugače kot zdaj, saj bomo zagotavljali sodobni koncept nege. To je kultura usklajenih odnosov.«

Zaposleni so slišali, kako je treba prisluhniti starejšim osebam ter razumeti njihove individualne potrebe in želje. Pravilna komunikacija, ki vključuje spoštovanje, jasnost in potrpežljivost, je ključnega pomena za vzpostavljanje zaupanja in vzajemnega razumevanja med zaposlenimi in stanovalci. Irena Ilešič Čujovič je izpostavila največji problem – kadrovski primanjkljaj, ki ni značilen zgolj za Dom za varstvo odraslih Velenje, ampak gre za splošni problem socialnega varstva, ki ne bo povsem enostavno rešljiv.

Tudi pomoč na domu bo del dolgotrajne oskrbe. Treba pa bo zagotoviti tudi ustrezno mrežo, tukaj pa smo še vedno v začaranem krogu in spet pri kadrih. Na tem področju nas čaka še veliko dela, tudi izobraževanja socialnih oskrbovalk, ki opravljajo pomoč na domu, pa reševanje njihovih stisk, ki so zelo raznolike: od pojavov nasilja do težkih zdravstvenih stanj, situacij, ki jih ljudje ne zmorejo sami rešiti. Tukaj jim je treba zagotoviti mrežo in podporo.«

Kongres doma za varstvo odraslih v Velenju je nedvomno pripomogel k razvoju strokovnega znanja zaposlenih ter krepitvi njihovih veščin za delo s starejšimi osebami. Investiranje v izobraževanje in vlaganje v znanje sta ključna za zagotavljanje visokokakovostne oskrbe ter gradnjo trdnih in zaupanja vrednih odnosov med zaposlenimi in stanovalci, se je strinjala tudi podžupanja Darinka Mravljak.