V zelo kratkem času ena najboljših družb v dolini

V družbi Veplas Velenje že nekaj časa zatrjujejo, da imajo pogumne načrte. To jim širše okolje sicer priznava, a hkrati dodaja, da so jih doslej uresničili malo.
Predsednika uprave družbe Franca Vedenika takšno razmišljanje žalosti. »Imamo jasno začrtane razvojne cilje in jih tudi uspešno uresničujemo. Kljub temu, da nas je gospodarska kriza močno prizadela, da je bilo lansko leto prelomno zaradi preselitve velikega dela proizvodnje medicinskih kadi iz Švedske in Nemčije, je lani družba, ki jo tvorijo štiri hčerinska podjetja, doživela «šok«. Leta 2012 smo dosegli 6 milijonov evrov prihodkov, lani kar 12, za letos jih načrtujemo 17 milijonov evrov,« pravi Vedenik. Toliko naj bi jim prinesli posli v »hiši« – naročila izdelkov za poslovne partnerje, ki sodijo med velike in izredno zahtevne svetovne gospodarske sisteme z nekaj milijardami evrov prometa na leto. Eden takih je Siemens, AgustaWestland (največji svetovni proizvajalec helikopterjev), Carthago (največji svetovni proizvajalcev avtodomov), švedski ArjoHuhtleigh (eden od vodilnih proizvajalcev medicinske opreme na svetu, ki je vstopil v solastništvo podjetja), FACC (večji dobavitelj opreme Airbusa) …
Pot do njih je bila – po besedah sogovornika – zelo težka in dolgotrajna. Zahtevala je veliko vlaganj, energije, odrekanj vseh zaposlenih, saj je za to treba izpolniti vrsto pogojev, pred tem pa pridobiti potrebne certifikate. Veplas ima edini v Sloveniji certifikat za proizvodnjo izdelkov za letalsko industrijo. Na nedavnem obisku so ga potrdili tudi predstavniki Airbusa. Če bodo – po njegovem mnenju – z obstoječimi poslovnimi partnerji »živeli«, bodo imeli dovolj dela in jim ne bo treba iskati novih kupcev, kar pa seveda ne bo enostavno. Največja vrzel se za zdaj kaže le v proizvodnji izdelkov za letalsko industrijo. V preteklosti so namreč v ta del proizvodnje veliko vložili, vlaganja pa še ne pokrivajo vseh stroškov. »Upam pa si trditi, da bo Veplas v zelo kratkem času eno najboljših podjetij v okolju, ki mu zaradi njegove majhnosti ni naklonjeno.«
Polno zasedene zmogljivosti
Vedenik je zatrdil, da imajo v tem trenutku proizvodne zmogljivosti povsem zasedene in tako bo tudi v nadaljevanju leta. Dva meseca pred kolektivnim dopustom so imeli celo 12-urni delavnik, prav tako so morali nekateri zaposleni delati med njim, da so lahko zadovoljili potrebam in zahtevam kupcev.