V ZD Velenje nov sistem čakalne vrste

V Enoti za laboratorijsko medicino (ELM) Zdravstvenega doma Velenje so nadgradili organizacijo dela tako, da uvajajo nov, sodobnejši sistem čakalne vrste. Ta omogoča pravičen in konstanten tok obravnav preiskovancev, saj kljub temu, da je več kot polovica preiskovancev na laboratorijske preiskave naročenih, vsi ne upoštevajo datuma in ure, prav tako pa prihaja dnevno v laboratorij več kot četrtina preiskovancev nenaročenih.

»Ker se nam v povprečju dnevno zvrsti okoli 300 preiskovancev, v jesensko-zimskem obdobju leta, ko je več obolenj prebivalcev zaradi raznih virusnih okužb, pa beležimo tudi do 400 preiskovancev dnevno, smo morali za zagotavljanje zadovoljive in kakovostne obravnave preiskovancev v organizacijo našega dela vključiti sistem čakalne vrste. Brez sistema čakalne vrste bi prihajalo do večje zmede, gneče in prerivanja preiskovancev v čakalnici. Razumemo, da je vsaka sprememba ob uvedbi stresna in se zaradi nepoznavanja sistema lahko pojavlja nezadovoljstvo, a verjamemo, da bo, ko se bomo vsi skupaj navadili novega sistema čakalne vrste, prednost le-tega vsem očitna,« pojasnjuje vodja enote za laboratorijsko medicino ZD Velenje Maja Škerjanec, mag. lab. biomed., spec. med. biokem.

Kakšen je torej nov sistem čakalne vrste? Ob prihodu v laboratorij si tako odslej vsak preiskovanec, tudi tisti, ki ima naročene samo preiskave urina ali mora le oddati druge biološke vzorce, natisne listek s številko na tiskalniku, ki je nameščen na steni v čakalnici ELM.
Več podrobnejših informacij z navodili uporabniki najdejo na spletni strani ZD Velenje: https://zd-velenje.si/news/nov-sistem-cakalne-vrste-v-elm.