V Velenju škoda ocenjena na 10 milijonov evrov

Trenutno škodo na območju Mestne občine Velenje ocenjujejo na več kot 10 milijonov evrov. V višini 5,4 milijona evrov na komunalni infrastrukturi, povezovalni vodovod in zajetje Ljubija je potrebno popolnoma sanirati in urediti protipoplavno zaščito, sanirati je potrebno tudi vodovode na plazovitih terenih in toplovod.

Na cestni infrastrukturi ocenjujejo škodo v višini 1,9 milijona evrov,  na stanovanjskih in gospodarskih objektih v višini 1,1 milijona evrov, milijon evrov bo stala sanacija plazov in okoli 500.000 evrov sanacija objektov v lasti Mestne občine Velenje, ki so v upravljanju javnih zavodov in drugih organizacij.

Trenutno na območju celotne Mestne občine Velenje še vedno potekajo interventne akcije reševanja ljudi, premoženja ter zagotavljanja dostopnosti. Zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov je kar nekaj cest še neprevoznih, zato do nekaterih objektov in občanov še vedno ne morejo dostopati (Velunjski graben). Zaradi izrednih razmer je prioriteta reševanje življenj najbolj ogroženih in vzpostavitev delovanja nujne infrastrukture.