V Velenju razrešili 124 stanovanjskih problemov

Mestna občina Velenje je zadnji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, na podlagi katerega je bila oblikovana veljavna prednostna lista, objavila oktobra leta 2015, potem, ko so pridobili 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih parkirnih mest v novem poslovno stanovanjskem objektu na Gorici. Skupno so lani razrešili 124 stanovanjskih problemov občank in občanov. 88 stanovanj so dali v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in so jih uvrstili v tako imenovano A listo. 14. prosilcem so v najem dali neprofitna stanovanja, za katera so zavezani plačati lastno udeležbo (B lista), 22. občanom pa so stanovanjski problem rešili z dodelitvijo bivalnih enot, službenih stanovanj ali prenosom stanovanjske pravice na družinskega člana.

Še vedno na stanovanja čaka 200 prosilcev – Stotim naj bi stanovanjske probleme rešili letos

Na veljavni prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem imajo kljub tako uspešnemu razreševanju stanovanjskih problemov v preteklem letu, še vedno 200 prosilcev. Nov razpis bodo objavili, ko bo veljavna prednostna lista izčrpana, predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta. Mestna občina Velenje beleži pozitivno demografsko sliko oziroma naravni prirast. Prav zaradi tega bodo tudi v prihodnje poskušali občanom zagotoviti dovolj stanovanjskih enot. Predvidevajo, da bodo letos rešili še okoli 100 stanovanjskih problemov.