V Velenju o prihodnosti Šaleške doline

Velenje, 17. maj 2016 – Svetniška skupina SLS Mestne občine Velenje je organizirala okroglo mizo »Šaleška dolina, kako naprej?«. Premogovništvo in z njo povezana industrija, ki je bila paradni konj tamkajšnjega gospodarskega napredka, zamira. Infrastruktura, ki bi omogočila razvoj nove industrije, je neustrezna.
Po uvodnem nagovoru predsednika SLS mag. Marka Zidanška je Mihael Letonje, mestni svetnik in podpredsednik MO SLS Velenje, na kratko opisal problematiko, s katero se srečujejo v tej dolini in bil kritičen do vlade, ki noče prisluhniti opozorilom in predlogom prebivalcev Velenja, kjer je brezposelnost 14 %, najvišja v regiji. Pomembno je sodelovanje v lokalni skupnosti, v kateri SLS daje dobre pobude, čeprav nimajo največje politične moči. Predlagajo razvoj turizma, sprejem takega programa za mlade, ki jih bo zadržal v Velenju in večji pritisk na državo za izgradnjo 3. osi – tudi z zaporami ceste.
Dr. Andrej Umek, predsednik strokovnega sveta SLS, nekdanji minister za Okolje in prostor, na katerem se je srečeval tudi s problematiko Šaleške doline, je opozoril, da je potrebno zaradi zmanjševanja zalog fosilnih goriv in relativno velike stopnje onesnaženosti prestrukturirati gospodarstvo in poiskati alternative za gospodarski in okoljski razvoj. Prehod na alternative mora biti dobro načrtovan in postopen.
Primer slabega načrtovanja in izvedba prehoda v gospodarstvu iz usmeritve v rudarstvo v druge gospodarske panoge je Zasavje, od koder prihaja Primož Jelševar, podpredsednik SLS. Izpostavil je, da je pri njih okolje po 25 letih resda bolj zdravo in lepše, vendar kljub finančnim sredstvom, ki so bila na voljo, v Zasavju niso znali prestrukturirati gospodarstva na način, da bi ohranili delovna mesta.
Mestna svetnica, predstavnica mladih in Mestnega odbora SDS Velenje Simona Tušar je povedala, da se položaj mladih v Velenju in okolici v zadnjih letih zelo poslabšal, na kar kaže precej manjše število mladih glede na stanje pred 6 leti, med mladimi je zelo veliko brezposelnih visoko izobraženih. Rok Bezlaj iz Območne obrtno-podjetnike zbornice Velenje pa je predstavil ukrepe, ki bi omogočili izboljšanje delovnega in poslovnega okolja v Šaleški dolini.