V Velenju na voljo 4 koncesije v osnovni zdravstveni dejavnosti

Svetniki MO Velenje so na zadnji seji sprejeli Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine. Sprejeti akt je podlaga za podelitev koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na področju splošne in družinske medicine v predvidenem obsegu 4 timov. S podelitvijo koncesij želijo ohraniti oz. še dodatno širiti dostop do javnih zdravstvenih storitev. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol bo s sklepom ustanovil komisijo, ki bo pripravila razpis za oddajo koncesij. Razpis bo predvidoma objavljen konec januarja.