V Velenju 25 novih zbiralnikov za e-odpadke

Velenje – Podatki kažejo, da se med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno znajde od pol odstotka do odstotek manjših e-odpadkov in baterij, ki potem romajo na odlagališča. S tem se povzroča tako okoljska kot finančna škoda. velenjčani imajo zdaj možnost, da te odpadke oddajo v zbiralnike, ki sta jih na 25 lokacijah postavila družba ZEOS in PUP Saubermacher. Prva dva zbiralnika pa je Velenje dobilo že lani.