V tem trenutku stanje še obvladljivo

Nazarje – Za območje Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Nazarje velja glede napada podlubnikov oranžna stopnja, njej sosednja Koroška pa spada že med območja z rdečo stopnjo ogroženosti, kar meji že na naravno nesrečo. Na nazarski območni enoti ocenjujejo, da ta trenutek stanje skupaj z lastniki gozdov še obvladujejo. Največja žarišča na območju enote so v predelu Mozirja, Nazarij, Gornjega Grada, Ljubnega, Luč in Belih vod. Najhuje je v okolici Nazarij in Mozirja. Od vseh za posek odkazanih dreves v tem letu znaša delež tako imenovanih lubadark 20 odstotkov oziroma blizu 20 tisoč kubičnih metrov, kar je približno četrtina vseh iglavcev.