V tem trenutku potrebuje Velenje 280 stanovanj

Kljub temu, da je Velenje med najuspešnejšimi v Sloveniji na področju zagotavljanja stanovanj, je stanovanjska problematika še vedno zelo pereča – Stanovanje je v tem trenutku na trgu tudi praktično nemogoče najeti.

Stanovanjska stiska je v tukajšnjem okolju velika, predvsem pa jo čutijo mladi. Tudi zato se najbrž marsikdo ne odloči, da bi si tukaj ustvaril družino. Tako je, da Mestna občina Velenje daje tem vprašanjem prioriteto in je tudi med vodilnimi v Sloveniji na področju zagotavljanja stanovanj. V tem trenutku bi po podatkih vodje Urada za investicije in razvoj Alenke Rednjak, potrebovali, da bi razrešili vse stanovanjske probleme, 280 stanovanj.

Zdi se, da smo nekoč stanovanjska vprašanja uspešneje razreševali?

»Ja, imeli smo tako imenovane samoupravne interesne stanovanjske skupnosti. Naša je združevala stanovanja, ki so bila v lasti sedanjih treh občin (Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) in stanovanja podjetij, ki so prav tako veliko vlagala v stanovanja. Iz bruto plač so vsi zaposleni prispevali po 6,128 odstotka, kar je bil velik finančni vir. Takrat so obstajala socialna in službena stanovanja. Po letu 1990, ko je stopil v veljavo tako imenovani Jazbinškov zakon, je sklad stanovanja vrnil podjetjem in ta so jih prodala, prav tako jih je prodajala takratna samoupravna skupnost. Občini je ostalo zgolj 200 stanovanj.«

In s koliko stanovanji danes razpolaga Mestna občina Velenje?

»Danes imamo v lasti 863 neprofitnih stanovanj, 9 bivalnih enot, letos pa smo vzeli v najem še 35 stanovanj na trgu. Danes obstajajo neprofitna stanovanja, službena stanovanja in bivalne enote. Ta so v lasti občine, potem pa so na trgu še tržna stanovanja.«

Po kakšnih stanovanjih pa je največ povpraševanja?

»Po malih. Daleč največ po tistih za enega člana. Takšnih imamo ta trenutek kar 122. Sledijo stanovanja za tri, na tretjem mestu pa so tista za dva družinska člana.«

Že nekaj let spremljate in vodite to področje. Kaj ugotavljate?

»Da je stanovanjska problematika še vedno zelo pereča. Razpise za najem neprofitnih stanovanj objavljamo v glavnem na dve leti in vedno prejmemo okoli 400 vlog. Če odmislimo tiste, ki se morda prijavljajo »na rezervo« je resnih prošenj preko 300. To seveda pomeni, da bi morali letno zgraditi oziroma kupiti med 30 in 40 stanovanj, da bi tako zagotovili občanom primerne stanovanjske razmere.«

Več v aktualnem Našem času (št. 36), kjer boste lahko prebrali tudi prispevek “Kje v Velenju je možno graditi”.