V Švici na ogledu tehnologije za monosežig

Velenje – Župan Peter Dermol si je s sodelavci iz občinske uprave, Komunalnega podjetja Velenje in Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v sklopu enodnevnega obiska ogledal podjetje Erzo v Švici, ki je lastnik tehnologije in proizvajalec opreme za monosežig biološkega blata. V Mestni občini Velenje, skupaj s Komunalnim podjetjem Velenje, že nekaj časa preučujejo rešitve za nov vir toplotne energije za sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. Med drugim želijo preučiti tudi potencialno izvedljivost monosežiga in njegov vpliv na okolje, kar bo podlaga za sprejemanje nadaljnjih odločitev v procesu prehoda v brezogljično družbo.

Predstavniki podjetja Erzo so velenjski delegaciji kot primer dobre prakse predstavili napravo za monosežig biološkega blata po patentirani tehnologiji EuPhoRe. Produkt monosežiga v postopku termične izrabe blata je s fosforjem bogat pepel, ki ga je mogoče direktno uporabiti kot gnojilo.

Fosfor je eden od temeljnih elementov potrebnih za obstoj življenja in je kot takšen nenadomestljiv. V naravi so zaloge fosforja omejene. Eden izmed glavnih virov fosforja, ki se ga da reciklirati, je odvečno biološko blato, ki nastaja v procesu čiščenja komunalnih odpadnih vod.

V začetku oktobra so na MO Velenje na Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije oddali Projektno nalogo za študijo izvedljivosti postavitve objekta za monosežig blata iz komunalnih čistilnih naprav v Mestni občini Velenje. Priprava in izvedba projektov termične obdelave blata iz komunalnih čistilnih naprav bo sofinancirana s sredstvi Podnebnega sklada, kamor se iz Šaleške doline že zdaj stekajo znatna sredstva. Ker je termična obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav obvezna lokalna javna gospodarska služba, bodo investitorji občine, ki bodo izvedle tudi vse aktivnosti priprave in postavitve naprav.