V stari elektrarni Center prihodnosti

Mestna občina Velenje je od Premogovnika Velenje kupila kompleks Stara elektrarna. V skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine bodo pričeli z obnovo objekta in v njem vzpostavili industrijsko-izobraževalni park Center prihodnosti.

Objekt Stare elektrarne je neizkoriščen in že dolgo časa propada, hkrati pa je arhitekturni biser v sklopu industrijske stavbne dediščine. Objekt Stare elektrarne želijo čim prej revitalizirati in spremeniti v industrijsko-izobraževalni park Center prihodnosti. Nekoč generator električne energije bo postal generator odlično izobraženih človeških virov, zelo uspešnih inovacij na področju gospodarstva, obnovljivih virov energije in varovanja okolja. Programi bodo temeljili na treh stebrih: okolje, krožno gospodarstvo in izobraževanje.

V prihodnjem letu načrtujejo pripravo projektne in investicijske dokumentacije. Z investicijo, za katero pričakujemo sofinanciranje iz Sklada za pravičen prehod, bomo predvidoma zaključili do konca leta 2027.