V Šoštanju zgradili le 60 MKČN

Šoštanj – V občini Šoštanj so občani na območjih, kjer ni predvideno javno komunalno omrežje, zaradi česar morajo sami poskrbeti male komunalne čistilne naprave, doslej zgradili le 60 takih naprav. Predvideno pa je, da bi jih morali do leta 2021 zgraditi 650. Razlogov za nezanimanje občanov je več, čeprav jim gre pri tem Občina na roko s 1.000 evri sofinanciranja. Eden je gotovo ta,  da država rok do katerega jih morajo postaviti iz leta v leto podaljšuje, drugi pa, da si v nekaterih predelih Šoštanja, kjer bi bilo to možno, želijo širjenja javnega omrežja. Če bodo njihovi predlogi sprejeti, bo na koncu, torej zaenkrat do leta 2021 potrebno zgraditi 200 malih komunalnih naprav manj.