V Šoštanju pripravljajo rebalans

V Občini Šoštanj v teh dneh intenzivno pripravljajo rebalans letošnjega proračuna, ki ga bodo obravnavali in sprejemali na seji konec junija. V proračunu morajo namreč zagotoviti 30 odstotkov potrebnega denarja za sanacijo plazov, ki jo sicer krije država, za predvideno povišanje toplotnega ogrevanja v javih zavodih katerih ustanoviteljica je Občina, nekaj srredstev pa je treba zagotoviti tudi za sprostitev plač in regresa zapoposlenim v javnem sektorju.