V Šoštanju podpirajo Kontičevo pobudo

Tudi v Šoštanju se soočajo s problematiko velikega števila priseljencev, pri čemer so, tako kot drugod, prepuščeni samim sebi. Zato podpirjo pobudo župana Mestne občine Velenje, da se to področje reši sistemsko, na ravni države. V Šoštanju živi kar 690 tujcev, od tega 210 z začasnim in 480 s stalnim prebivališčem. Integracijo priseljencev rešujejo po svojih najboljših močeh. Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha, ki jo obiskuje 42 priseljenskih otrok, se je vključila v program SIMS – Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja. To vključuje izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami. V program je vključen tudi Vrtec Šoštanj, ki ga obiskuje 17 otrok priseljencev.