V Šoštanju nad plazove

Šoštanj – V Šoštanju se v teh dneh začenjajo dela pri saniranju še treh plazov, ki so se na njihovem območju sprožili po februarskem žledu leta 2014. Skupna vrednost del znaša dobrih 250.000 evrov. Za sanacijo je Občini v celoti uspelo pridobiti sredstva Ministrstva za okolje in prostor, njihov strošek bo le priprava projektne dokumentacije in nadzor.

Največ bo stala sanacija plazu na lokalni cesti Strnak v Ravnah na domačiji Goršek, kjer bodo sočasno uredili tudi cesto v dolžni 150 metrov. Vrednost gradbenih del znaša 151.000 evrov, dela pa bo izvajalo podjetje Slemenšek z Raven na Koroškem.

Saniranje treh plazov po žledu 2014 bo stalo 250.000 evrov – Glavnino bo pokrila država

Sanacija plazu na lokalni cesti Topolšica Lom – Bele Vode, kjer je plaz poškodoval tudi toplovod, bo podjetje SGP Mesner iz Zgornje Kungote saniralo za 60.000 evrov. Sanacija plazu pod lokalno cesto Petelinji klanec v Belih Vodah pa bo stala 42.000 evrov, dela pa bo opravilo podjetje Kostmann iz Slovenj Gradca. Z izbranimi izvajalci so pogodbe podpisali sredi marca.

Nadzor pri izvedbi del bo opravil Samo Pikl, geomehanski nadzor – obenem pa je projektant za vse tri plazove, pa dr. Andrej Blažič.

S tem pa v občini Šoštanj potreb po saniranju plazov še zdaleč ni konec. Na sanacijo čakata dva velika plazova. Predstavniki Občine se intenzivno pogovarjajo s predstavniki Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč na ministrstvu za zagotovitev potrebnih sredstev. Gre za plaz na območju Skornega v Penku in za plaz v Belih Vodah.