V Šoštanju letos za šport 125 tisočakov

Šoštanj – V Šoštanju bodo letos za program športa namenili 124.450 evrov, kar je toliko kot v letu 2019. Sredstva bodo razdelili preko javnega razpisa. Največja deleža bosta na področju športa in prostočasnih aktivnosti namenjena športni vzgoji otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni šport in sicer 45.000 evrov, za kakovostni šport bodo namenili 40.000 evrov. Za športno vzgojo otrok, mladine in študentov bodo namenili 16.000 evrov, za delovanje društev in športnih zvez 8.000 evrov, za športno rekreacijo 6.000 evrov, za velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve pa 5.000 evrov.