V Šoštanju gneča za svete KS

Šoštanj – Medtem, ko ponekod v ožjih delih občin na rednih lokalnih volitvah 2018 še niso izvolili vseh članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ker kandidatov ni bilo ali pa jih je bilo manj kot šteje svet članov, je bila v nekaterih na volilnih lističih precejšnja gneča. Tako je bilo denimo v občini Šoštanj. V vseh krajevnih skupnostih je bilo kandidatov več kot je mest v svetu. Največ, kar 23, jih je kandidiralo za člane sveta v Krajevni skupnosti Šoštanj, sledijo Krajevna skupnost Skorno – Florjan z 22 kandidati, Topolšica s 17, Ravne s 16, Lokovica s 14. Volili so po sedem članov svetov. Kdo so bili izvoljeni v svete krajevnih skupnosti bomo poročali, ko se bodo novoizvoljeni sveti konstituirali in izvolili predsednike.