V Šoštanju bodo sanirali tri plazove

Šoštanj – Šoštanjska občina je podpisala tri sofinancerske pogodbe z ministrstvom za okolje in prostor za sanacijo plazu v Belih Vodah, Skornem pri Šoštanju in Topolšici v skupni vrednosti 326.000 evrov. Ministrstvo bo k sanaciji omenjenih plazov primaknilo skoraj 260.000 evrov.

Največja dela bodo opravljena na plazu v Belih Vodah za kar je namenjenih skoraj 180.000 evrov, od tega je prispevek okoljskega ministrstva 142.500 evrov. Izvajalec del bo RGP.

Sanacija plazu v Skornem bo stala 122.000 evrov, okoljsko ministrstvo pa bo zagotovilo skoraj 98.000 evrov. Dela bo opravilo podjetje Pavčnik iz Dola pri Hrastniku.

Sanacija manjšega plazu v Topolšici je ocenjena na nekaj manj kot 24.000 evrov, delež okoljskega ministrstva pa je 19.000 evrov. Sanacijo bo opravilo podjetje GP Fajdiga iz Šoštanja

Vsi trije plazovi so se sprožil ob neurjih leta 2018. Plazova v Belih Vodah se je sprožila v neurju junija 2018, plazova v Skornem in Topolšici pa ob poplavah junija istega leta.