V Šoštanju bi upravljali z Gutenbuchlom

Vabljeni v slikovito arhitekturo baroka in krajinsko podobo dvorca Gutenbuchel. (foto: Aleksander Kavčnik)

Konec lanskega leta je Občina Šoštanj Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo izrazila pripravljenost in željo, da kulturni spomenik dvorec Gutenbuchel z obsežnim parkom in poslopji v Ravnah pri Šoštanju, prevzame v upravljanje. Dvorec, ki je v lasti ministrstva, trenutno pa z njim upravlja Psihiatrična bolnišnica Vojnik, je od jeseni leta 2013 prazen, neogrevan in izpostavljen intenzivnemu propadanju, vandalizmu in tudi odtujevanju stvari. V Občini ocenjujejo, da je v javnem interesu in javno korist, da se dvorec s parkom celostno ohrani. Ministrstvo so seznanili tudi z vizijo dvorca, svetniki in svetnice pa bodo o tem odločali na prvi redni seji v letošnjem letu.