V soboto namenu predano prenovljeno starotrško jedro

Foto: Roman Bor

Mestna občina Velenje v teh dneh zaključuje dva projekta celostnih teritorialnih naložb: Stari trg 11 in Revitalizacijo starotrškega jedra. Otvoritvena slovesnost v soboto, 18. septembra, se bo začela ob 17. uri. V programu bodo nastopili plesna skupina Šaleška gospoda, glasbeniki iz Hiše bandov, Ustanova Velenjska knjižna fundacija, za zabavno druženje po uradnem delu pa bo poskrbel Ansambel Potepini. V Kreativnem centru Čuk bodo imeli obiskovalci priložnost spoznati podjetnike in njihove produkte, SAŠA inkubator pa bo predstavil novo linijo izdelkov MadeInVelenje, ki nastaja v Centru ponovne uporabe ob praznovanju našega mesta. Z gostinsko ponudbo se bodo na dogodku predstavljali lokalni ponudniki, v času dogodka bo odprta tudi Hiša mineralov, vstop bo prost.

Na lokaciji Stari trg 11, kjer je včasih stala stavba, poznana po imenu Čuk, danes stoji nova stavba z imenom Kreativni center Čuk. Namenjena je podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. V prvem nadstropju je šest pisarniških prostorov, v mansardi pa velik odprt prostor, namenjen »coworkingu«. Prek javnega razpisa so izbrali najemnike, ki bodo izvajali dejavnosti, s katerimi si želijo, da bi pozitivno vplivale na razvoj starega mestnega jedra in Velenja nasploh. Vrednost projekta CTN Stari trg 11 znaša 1.559.397 evrov, od tega delež Mestne občine Velenje znaša 325.726,85 evra, 986.936,12 evra je EU sredstev, 246.734,03 evra pa je prispevek s strani države. Projekt je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Specifični cilj: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih, sofinanciran iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Foto: Roman Bor

Z revitalizacijo starotrškega jedra je ta del Velenja dobil nov urejen trg brez prometa, novo nadomestno stavbo, nov prometni režim, zaradi česar so sanirali ceste in pripadajočo infrastrukturo. Stavbo na Ljubljanski cesti 2 so zaradi dotrajanosti odstranili, prav tako tudi stavbo Stara pekarna, ki je bila zaradi slabega stanja neprimerna za sanacijo in je predstavljala tujek v tem predelu. Nastal je večji odprt prostor, urejen kot tlakovani trg, ki   sprejme okoli 500 obiskovalcev. Na njem se bodo lahko izvajale različne vsebine, ki bodo vzpodbujale prepoznavnost in atraktivnost celotnega starotrškega jedra. V novi stavbi ob trgu je predvidenih pet ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostor, skupni prostori za delo kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve neprofitni stanovanji. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Skupna vrednost operacije znaša 2.928.441,29 evra, Mestna občina Velenje bo prispevala 1.402.953,29 evra, uspeli so pridobiti 1.220.390,40 evra evropskih sredstev in 305.097,60 evra državnih sredstev. Mestna občina Velenje in Župnija Velenje – sv. Marija sta se odločili, da skupaj pristopita tudi k obnovitvi opornega zidu pod cerkvijo v Starem Velenju, ki je bil v zelo slabem stanju. Projekt – Kamnita zložba, ki ga je potrdil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je sedaj zaključen. Vrednost investicije je znašala 216.314,94 evra.

Podporni zid v Starem Velenju (Foto: Roman Bor).