V Šmihelu državne kmečke igre

Mozirje, 3. julija – Zveza slovenske podeželske mladine in društvo podeželske mladine Šmihel nad Mozirjem v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) z okroglo mizo (v petek, 3. julija) na temo Mladi in zadružništvo odpira 29. državne in osme mednarodne kmečke igre. Te bodo prvič potekale v Zgornji Savinjski dolini. Začele se bodo v soboto ob 13.30 uri s košnjo in grabljenjem. Ob 18. uri bo predstavitev regije, uro pozneje pa podelitev priznanj, nagrad in druženje.