V Šmartnem vabijo h glasovanju

Šmartno ob Paki – Na upravi občine Šmartno ob Paki so zadovoljni s prejetimi predlogi v okviru participativnega proračuna. Uvedli so ga letos prvič. Na razpis je prispelo kar 14 predlogov, ki so jih najprej pregledali sami, sedaj pa jih bodo prevetrili še v petčlanski posebni komisiji. Pojasnili so, da so vsi oddani predlogi že objavljeni na občinski spletni strani, na glasovanje pa se bodo uvrstili tisti, za katere bo omenjena komisija presodila, da ustrezajo vsem pogojem sklepa o postopku izvedbe participativnega proračuna. Predlogi so zelo raznovrstni, vsebinsko pa se nanašajo na ureditev sprehajalnih poti s klopmi, postavitev otroških igral in ureditev obstoječih športnih objektov, nakup aditivov za zorenje gnojevke, občani si želijo tudi postavitve nadstreška za samopostrežne avtomate, nakupa lutk za učenje postopkov oživljanja ter ureditve odvodnjavanja.

H glasovanju za predloge vabijo vse občane, starejše od 16 let. Glasovanje bo potekalo na spletni strani ali preko glasovnic v stavbi občinske uprave od 14. do 21. marca. Vsak občan lahko odda le en glas. Če jih bo oddal več, bodo upoštevali prvi oddani glas.