V Šmartnem ob Paki proti cesti

Šmartno ob Paki, 12. julija – Prebivalci Šmartnega ob Paki so danes skupaj s tamkajšnjo civilno iniciativo in vaško skupnostjo Podgora pripravili protest proti gradnji hitre ceste Velenje-Šentrupert. Kot so povedali udeleženci protesta, se borijo za bolj trajnostno naravnane rešitve.
Udeleženci protesta so se tudi zavzeli za rešitve, ki povzročajo manj okoljske škode, manj vpliva na kulturno krajino, ohranjajo najboljša kmetijska zemljišča.
Postregli so tudi s podatki, da je zaradi izgradnje državne ceste in spremljajočih ureditev predvidena rušitev ali odstranitev več stanovanjskih, gospodarskih in pomožnih objektov. Na območju Mestne občine Velenje je predvidena rušitev 18 stanovanjskih objektov, enega večjega gospodarskega objekta in 19 pomožnih objektov.
Na območju Občine Šmartno ob Paki, kjer je danes potekala javna obravnava predlagane hitre ceste, je predvidena rušitev 24 stanovanjskih in 44 pomožnih objektov. Na območju Občine Polzela je predvidna rušitev enega stanovanjskega in enega večjega gospodarskega objekta. Na območju Občine Braslovče pa ni predvidenih rušitev.