V Šmartnem in Šoštanju manjko zdravnikov

Šoštanj, Šmartno ob Paki – Vodstvi občin, tako v Šoštanju kot v Šmartnem ob Paki, znova opozarjata na kadrovske težave, ki pestijo tamkajšnji zdravstveni postaji. Pomanjkanje zdravnikov v manjših zdravstvenih postajah pesti številne kraje po Sloveniji. Ti dve imata morda to prednost, da sta sestavni del večjega sistema, Zdravstvenega doma Velenje. Ta bo skušal pomagati bomo skušali s prerazporeditvami zdravnikov, v Šmartnem ob Paki pa tudi s podelitvijo koncesije. Na daljši rok se obema nakazujejo trajnejše rešitve. Zdravstveni dom Velenje ima kar nekaj specializantov s področja splošne medicine in nekaj jih je leto ali dve pred zaključkom. Upamo, da bodo kariero tukaj tudi nadaljevali. Tako bi v dveh ali treh letih dopolnili področje splošne medicine in zadrege, ki so danes prisotne, rešili. Prebivalci Šoštanja in Šmartnega ob Paki si svojega zdravnika lahko izberejo tudi v Velenju. Razumljivo pa je, da si želijo izbranega zdravnika imeti čim bliže kraju, kjer živijo.