V Šaleški dolini lani ustanovljenih 364, izbrisanih pa 185 podjetij

Nacionalni sistem SPOT – Slovenska poslovna točka – nudi podjetjem celovit sistem brezplačnih podpornih storitev. V Velenju so lani s tem sistemom obravnavali 2078 vlog. Na točki SPOT lahko bodoči podjetniki s pomočjo referenta opravijo postopke v okviru portala SPOT. »Referenti nudijo pomoč pri registraciji podjetja, izbrisu, statusnih spremembah in drugih z državo povezanih postopkih. Vse storitve, ki jih nudijo točke SPOT Registracija, so brezplačne«, pove Tanja Žnidarko, vodja velenjske izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES.

Več v Našem času, št. 6/2021, ki je izšel 3. februarja.